Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Maatregel 1 : Structurele basissteun voor bloedvormende stamcel- en navelstrengbloedbanken

Uit cijfers van het Kankerregister blijkt dat er een duidelijke stijging is in de incidentie van de onco-hemotologische ziekten. Het aantal gevallen nam tussen 2004 en 2011 met gemiddeld 4% per jaar toe (Mores et al., 2014). Een stamceltransplantatie kan levensreddend zijn voor patiënten met een hematologische kanker (leukemie en lymfomen). Het vinden van een geschikte donor is hierbij cruciaal.

Sinds 1 januari 2009 genieten de ziekenhuizen met een hematopoïetische stamcelbank van een structurele financiering. Een bijkomende financiering wordt ook toegekend aan de navelstrengbloedbanken. Deze financiering moet de werkingskosten van de banken dekken, zowel de kwaliteitscoördinatie voor de optimale bewaring van het materiaal als de kosten gelinkt aan de voorbereiding en de opslag van de stalen.

Er werd een thematische werkgroep samengesteld onder leiding van het Kankercentrum (WIV-ISP) om het Belgische overheidsbeleid ten aanzien van stamceldonatie en het beheer van stamcellen te evalueren. Hierin werden voorstellen ontwikkeld op het niveau van het stamcelregister en de donorrekrutering, ten aanzien van de navelstrengbloedbankactiviteiten, evenals hervormingsvoorstellen voor een verbetering van de financiering. Deze voorstellen werden in 2015 opgenomen door het beleid.

In vergelijking met de buurlanden, heeft België vele stamcel- en navelstrengbloedbanken. Daarom wordt momenteel een strategie uitgewerkt die moet leiden tot meer synergie en concentratie. Dit om de efficiëntie en kwaliteit te garanderen en deze op termijn nog te verbeteren.

Mots-clés: 
Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering

Andere maatregelen op dit gebied

Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Oprichting van een tumorbank

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Oprichting van een tumorbank

Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Gebruik van de hadrontherapie in België

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Gebruik van de hadrontherapie in België

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend

Tandzorg na kanker

Zorg Tandzorg na kanker Lopend

Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen

Projecten thuishospitalisatie

Mammaprint

borstkanker Mammaprint Lopend

Immunotherapie

Innovatieve therapieën Immunotherapie Lopend

Watson for Oncology?

Technologie Watson for Oncology? Lopend