Tabaksplan

Het Tabaksplan werd afgesproken in de schoot van de regering in april 2016. Het doel was om in 2018 tot 17% minder rokers te hebben. De genomen maatregelen waren enerzijds gericht om de toegang tot tabak te bemoeilijken en anderzijds de toegang tot behandeling te stimuleren. Er werd eveneens ingezet op de bescherming van diegene die passief roken en de controle daarop door de aanwerving van 12 bijkomende jonge controleurs en 1 jurist. De toegang tot tabak werd afgeremd door de accijnzen te verhogen, inclusief op roltabak en B-merken en te opteren voor een neutrale verpakking. Mensen die willen stoppen met roken betalen bij de start enkel nog het remgeld en ook een 3de poging om te stoppen met roken wordt terugbetaald.  Voor de maatregelen in de laagdrempelige toegang tot rookstopbegeleiding wordt bijkomend 1 miljoen euro geïnvesteerd.

Persbericht Maggie De Block (9 april 2016)

Federale overheidsdienst Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu webpage