Tandzorg na kanker

Reeds in 2017 werd op voorstel van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 2,8 miljoen euro op jaarbasis vrijgemaakt met oog op de vergoeding van patiënten die ernstige mondzorg nodig hebben ten gevolge van kanker.

Een werkgroep van de Technisch tandheelkundige Raad onder voorzitterschap van D. van Cleynenbreugel, heeft meer dan 10 maal vergaderd rond het project. Er werden academische experten oncologie, radiotherapie, MKA en tandheelkunde betrokken in de werkzaamheden van de werkgroep. Een afgevaardigde van ‘Kom op tegen Kanker’ heeft de werkgroep gevolgd en het Belgisch Kankerregister heeft voor de werkgroep een gerichte analyse uitgevoerd.

Concreet zullen 3 doelgroepen kunnen genieten van terugbetaling voor de specifieke tandzorg:

  1. De osteogeïntegreerde implantaten genoten tegemoetkoming via de verstrekking 312756-312760 omwille  van een ernstige functionele en psychosociale handicap ten gevolge van een ernstige beendermutatie na tumorresectie van de maxilla of mandula, ten gevolge van orofaciale osteoradionecrose of anodontie van de blijvende tanden;
  2. Er zijn tanden verloren gegaan of er is sprake van meerdere, ernstige tandafwijkingen omwille van een graft-versus-host reactie in het orofaciaal gebied na stamceltherapie;
  3. Er zijn tanden verloren gegaan of er is sprake van meerdere, ernstige tandafwijkingen omwille van chemotherapie en/of radiotherapie voor de 12e verjaardag.
Statut: 
Lopend
Mots-clés: 
Zorg

Andere maatregelen op dit gebied

Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Oprichting van een tumorbank

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Oprichting van een tumorbank

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Gebruik van de hadrontherapie in België

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Gebruik van de hadrontherapie in België

Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Projecten thuishospitalisatie

Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen

Mammaprint

borstkanker Mammaprint Lopend

Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

Immunotherapie

Innovatieve therapieën Immunotherapie Lopend

Watson for Oncology?

Technologie Watson for Oncology? Lopend

Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend