Terugbetaling van het HPV-vaccin Gardasil 9

K.B. 01.02.2018 - IV - 8740000

a) De specialiteit komt voor vergoeding in aanmerking indien ze wordt voorgeschreven bij meisjes die op het ogenblik van de eerste toediening minstens 12 jaar zijn maar nog geen 19 jaar, voor de actieve immunisatie ter preventie van:

  • Baarmoederhalskanker en kanker van de vulva, de vagina of de anus ten gevolge van Humaan Papillomavirus (HPV) type 16, 18, 31, 33, 45,52 of 58,
  • EN precancereuze letsels van de baarmoederhals, de vulva, de vagina en de anus ten gevolge van Humaan Papillomavirus (HPV) type 16, 18, 31, 33, 45,52 of 58,
  • EN uitwendige genitale wratten (condylomata accuminata) ten gevolge van Humaan Papillomavirus (HPV) type 6 of 11

b) Het maximaal aantal vergoedbare verpakkingen is beperkt tot 2 per rechthebbende van 12 tot en met 14 jaar en is beperkt tot 3 per rechthebbende van 15 tot en met 18 jaar .

c) De actieve immunisatie ter preventie van baarmoederhalskanker en kanker van de vulva, de vagina of de anus en ter preventie van precancereuze letsels van de baarmoederhals, de vulva, de vagina en de anus en ter preventie van uitwendige genitale wratten (condylomata accuminata), ten gevolge van humaan papillomavirus (HPV) type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45,52 of 58 is slechts één maal vergoedbaar in het leven van de rechthebbende, ongeacht welk vaccin werd toegediend. De specialiteit is niet vergoedbaar is voor rechthebbenden waarbij de actieve immunisatie reeds werd gestart gebruikmakend van een bivalent of een tetravalent vaccin.

d) Bovendien moet het voorschrift dat aanleiding geeft tot vergoeding opgesteld zijn, conform aan volgende voorwaarden:

  1. de voorschrijvende arts houdt rekening met het maximaal aantal vergoedbare verpakkingen,
  2. de voorschrijvende arts houdt rekening met de leeftijd van de gevaccineerde persoon,
  3. de voorschrijvende arts vermeldt op het voorschrift « eerste toediening» of « tweede toediening» of « derde toediening».

Voor de tweede en derde toediening vermeldt de voorschrijvende arts eveneens de datum van de eerste en, in voorkomend geval, tweede toediening.

In die omstandigheden mag de apotheker de derdebetalingsregeling toepassen.