Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Maatregel 1 : Voor patiënten bij wie het strottenhoofd is weggenomen (laryngectomie)
Maatregel 2 : Voor mensen die door een kankerbehandeling hun haar verliezen (alopecia)
Maatregel 3 : Voor mensen die een borstamputatie (mastectomie) moeten ondergaan

Verbetering terugbetaling voor patiënten bij wie het strottenhoofd is weggenomen

Aantal terugbetaalde afleveringsmarges: 

De veiligheidsmarge op de stemvervangende implant wordt sinds 1 november 2009 terugbetaald. Gezien de vervangingsfrequentie van de stemvervangende implant (2 à 3 keer per jaar) en van de onderhoudskit voor de laryngectomie (4 à 5 keer per jaar) en de hoogte van de afleveringsmarge, wordt deze marge ten laste genomen door de verplichte ziekteverzekering. Hieronder bespreken we de aantal terugbetaalde afleveringsmarges per leeftijdsklasse, per geslacht en per gewest.

Aantal terugbetaalde afleveringsmarges: totaal en per leeftijdsklasse

Uit tabel 16, kunnen we afleiden dat het totale aantal afleveringsmarges steeg van 2009 tot 2013 wanneer 1788 afleveringsmarges terugbetaald werden. Daarna daalde het aantal terug tot 1292 terugbetalingen in 2014. Er zijn weinig patiënten jonger dan 40 jaar die hiervoor een terugbetaling kregen. Het grootst aantal terugbetalingen gebeurt voor patiënten tussen de 60 en 79 jaar.

Het verwijderen van het strottenhoofd (de larynx) gebeurt bij patiënten met strottenhoofdkanker. De gegevens van het Kankerregister tonen inderdaad aan dat de incidentie van deze vorm van kanker gedaald is tussen 2004 en 2013 bij mannen. De daling in het aantal laryngectomieën is waarschijnlijk een combinatie van een daling in incidentie en het gebruik van lasertherapie ter behandeling van strottenhoofdkanker.

De incidentie bij vrouwen blijft ongeveer stabiel over de jaren heen, maar is in het algemeen ongeveer 6 keer lager bij vrouwen dan bij mannen. De gevonden leeftijdsverdeling, komt overeen met de gemiddelde leeftijd waarop strottenhoofdkanker gediagnosticeerd wordt, bij mannen is dit tussen de 50 en 70 jaar terwijl dit bij vrouwen vaak 5 tot 10 jaar eerder gebeurd.

Aantal terugbetaalde afleveringsmarges: mannen vs vrouwen

De meeste afleveringsmarges voor spraakprothesen worden terugbetaald aan mannen, met een piek in terugbetalingen in 2012 en waarna de hierboven besproken daling zich inzet (zie tabel 17). De man/vrouw ratio varieert over de tijd (11.1 in 2009; 10.9 in 2010; 7.1 in 2011; 5.4 in 2012; 9.2 in 2013 en 5.8 in 2014).

Aantal terugbetaalde afleveringsmarges: per gewest

In tabel 18 worden het aantal terugbetalingen weergegeven per gewest. Wat opvalt is dat het aantal een stuk hoger ligt in Brussel in vergelijking met Wallonië tot in 2012, ondanks de kleinere bevolking van het Brusselse gewest. Vanaf 2013 vinden meer terugbetalingen plaats in Wallonië in vergelijking met Brussel.

Verbetering terugbetaling voor mensen die door een kankerbehandeling hun haar verliezen

Aantal terugbetaalde haarprotheses :

De verhoging van de forfaitaire tegemoetkomingen voor een haarprothese voor personen die door een kankerbehandeling hun haar verliezen werd op 1 februari 2009 van kracht (KB van 19/12/2008).

Aantal terugbetaalde haarprotheses: totaal en per leeftijdsklasse

Het totaal aantal terugbetaalde haarprothesen is redelijk stabiel tussen 2009 en 2014 (zie tabel 19). Het vaakst worden deze terugbetalingen toegekend aan patiënten tussen en de 40 en 79 jaar.

 

Het aantal terugbetaalde haarprothesen ligt ongeveer 50 keer hoger bij vrouwen dan bij mannen (zie tabel 20). Er zijn eigenlijk maar heel weinig mannen die hiervan gebruik maken.

Aantal terugbetaalde haarprotheses: per gewest

Uit tabel 21 blijkt dat de verschillen in aantal terugbetalingen tussen de gewesten stabiel blijven tussen 2009 en 2014, net zoals dat het geval was voor de totale aantallen. In verhouding met de bevolking, gebeuren de terugbetalingen wel vaker in Vlaanderen dan in Wallonië (ratio terugbetaling = 2 vs. ratio bevolking =1.78). Zowel Vlaamse als Waalse patiënten genieten verhoudingsgewijs ook een stuk vaker van deze terugbetaling in vergelijking met Brussel (ratio terugbetaling Vl/Br = 9.5 vs ratio bevolking Vl/Br = 5.63; ratio terugbetaling Wall/Br = 4.7 vs. ratio bevolking Wall/Br= 3.15) (cijfers bevolking: FOD economie).

Verbetering terugbetaling voor mensen die een borstamputatie moeten ondergaan

Sinds 1 december 2008 is er een betere terugbetaling van borstreconstructies, met inbegrip van de terugbetaling voor de meest recente technieken. Sinds 1 januari 2009 zijn er twee bijkomende maatregelen van kracht:

  1. tegemoetkomingen van de ziekteverzekering voor externe borstprothese bij unilaterale agenesie en
  2. tegemoetkomingen van de ziekteverzekering voor 2 externe borstprothesen na amputatie van de tweede borst.

In juli 2016 heeft de Nationale Commissie Arsten en Ziekenfondsen (medico-mut) het licht op groen gezet voor betere terugbetaling van borstreconstructie met eigen weefsel na borstverwijdering ten gevolge of ter preventie van kanker. Het akkoord bevat een betere terugbetaling van deze ingrepen zodat de persoonlijke tussenkomst van de patiënt vermindert, een betere transparantie van de aanrekenbare kosten en de invoering van een aantal kwaliteitseisen. Zo worden bijvoorbeeld esthetische supplementen helemaal verboden.

Mots-clés: 
Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering

Andere maatregelen op dit gebied

Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Oprichting van een tumorbank

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Oprichting van een tumorbank

Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Gebruik van de hadrontherapie in België

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Gebruik van de hadrontherapie in België

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Projecten thuishospitalisatie

Mammaprint

borstkanker Mammaprint Lopend

Immunotherapie

Innovatieve therapieën Immunotherapie Lopend

Watson for Oncology?

Technologie Watson for Oncology? Lopend

Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend

Tandzorg na kanker

Zorg Tandzorg na kanker Lopend

Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen