Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen

In ons land ondergaan jaarlijks zowat 1.500 vrouwen een borstreconstructie met eigen weefsel, een zogenoemde “warme borst”.  Voortaan zijn de plastische chirurgen bereid om de ereloon supplementen die soms opliepen tot 5000 euro niet aan te rekenen bij een borstconstructie met eigen weefsel als het gaat over een borstreconstructie na borstkanker. De patiënten hebben ook de mogelijkheid om een tweepersoonskamer aan te vragen. Bovendien wordt de terugbetaling door het RIZIV verhoogd wat maakt dat deze ingreep voor alle borstkanker patiënten die dat wensen toegankelijk zou moeten zijn. In de toekomst zal het gebruiken van een conventie waarin een regeling rond honoraria en rond honorariasupplementen wordt opgenomen, enkel toegepast worden bij uitzonderlijke pathologieën en voor zover de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen hiermee instemt. Ook vrouwen die een genetische voorbestemming hebben op borstkanker (bv. BRCA) kunnen beroep doen op regeling in de conventie voor borstreconstructie. Er werden 2,2 miljoen euro aan bijkomende middelen voorzien. Er sloten zich 66 centra aan op de conventie.

Statut: 
Lopend
Mots-clés: 
borstreconstructie

Andere maatregelen op dit gebied

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Oprichting van een tumorbank

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Oprichting van een tumorbank

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Gebruik van de hadrontherapie in België

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Gebruik van de hadrontherapie in België

Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Tandzorg na kanker

Zorg Tandzorg na kanker Lopend

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend

Projecten thuishospitalisatie

Mammaprint

borstkanker Mammaprint Lopend

Watson for Oncology?

Technologie Watson for Oncology? Lopend

Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

Immunotherapie

Innovatieve therapieën Immunotherapie Lopend