Watson for Oncology?

Klinische richtlijnen zijn een essentiële tool in het verzekeren van goede klinische zorg, niet alleen in het algemeen maar in het bijzonder voor de oncologische zorg. Precieze diagnose en op evidentie gebaseerde behandeling zijn hoofdfactoren voor een goede uitkomst voor de kanker patiënt. Het college voor oncologie en het KCE ontwikkelden de richtlijnen in oncologie de voorbije jaren. Echter, de vooruitgang in oncologie is zeer snel en noodzaakt als het ware een real-time monitoring van de nieuwe evidenties met een gestandaardiseerde schorings- en evaluatiemethode. “Machine learning“ benaderingen zouden up-to-date richtlijnen kunnen garanderen. In dit kader werd het e-platform, een beslissing ondersteunend platform, IBM ‘Watson for Oncology’, geëvalueerd en werd er gekeken in hoeverre dit platform een meerwaarde zou kunnen zijn zowel voor zorgverstrekkers en patiënten als de overheidsinstanties betrokken bij klinische richtlijnen. ‘Watson for Oncology’ (WFO) maakt gebruik van computerlinguïstiek (NLP, natural language processing) en machinaal leren (machine learning/artificial intelligence). WFO is een programma die informatie verstrekt omtrent de behandeling van kankerpatiënten. De behandeling die WFO voorstelt is voornamelijk gebaseerd op de NCCN (National Comprehensive Cancer Network) richtlijnen van de US. Bovendien werd Watson voor oncologie getraind door het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York, US.

‘Watson for oncology’ (WFO) werd geëvalueerd op drie vlakken

  1. Een concordantie studie die de voorgestelde behandeling van WFO vergelijkt met de behandeling die de patiënt kreeg.
  2. Tijdens de concordantiestudie worden de klinische richtlijnen en literatuur die het beslissing ondersteunend platform gebruikt eveneens geëvalueerd.
  3. Een review van de technische aspecten nodig om WFO eventueel te implementeren in het Belgisch gezondheidssysteem.

De concordantiestudie werd uitgevoerd in zeven Belgische hospitalen. In het totaal werden 388 opeenvolgende patiënten gescreend die besproken werden tijdens de MOC. Van deze 388 patiënten voldeden slechts 92 patiënten (24%) aan de inclusiecriteria van de WFO versie 17.10. Dit wil zeggen dat WFO versie 17.10 geen ondersteuning biedt voor 76% van de Belgische patiënten. In 73% van de gevallen was er overeenkomst tussen één de voorgestelde behandeling van WFO en de behandeling die de patiënt ontving.

De ondersteunende literatuur en richtlijnen werden kritisch beschouwd door de evaluerende oncologen aan de hand van de casussen die in het WFO systeem ingebracht werden. Niettegenstaande de onderliggende literatuur indrukwekkend is, werd ze niet als up to date beschouwd. De oncologen hebben verschillende kritische opmerkingen gemaakt die WFO overgenomen heeft in haar nieuwe update.

Het is niet mogelijk om de training van WFO aan te passen aan de Belgische of de Europese situatie. WFO werd getraind door Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) en de oncolgen van het MSK hebben ook ondersteuning geboden voor de ranking van de behandelingsopties. IBM WFO biedt een alternatief waarbij de informatie omtrent de Belgische richtlijnen, medicatie posologie en terugbetaling, … geplaatst wordt in een aparte hoofding. Deze informatie kan niet geintergreerd binnen de behandelingsaanbevelingen van WFO.

We konden besluiten dat goede klinische richtlijnen een onmisbare schakel voor goede klinische zorg zijn. In oncologie is er een erg snelle evolutie van de evidentie omtrent verschillende behandelingen. Daarvoor is een systeem dat in staat is om op een snelle adequate manier informatie omtrent nieuwe evidentie te verwerken noodzakelijk. Watson for Oncology werd getest of het kon voldoen aan deze vereisten. WFO blijkt echter niet te voldoen aan de hoge standard van up to date kennis van evidentie waarover onze Belgische oncologen beschikken. Hoewel de behandelingsaanbevelingen in lijn lagen met wat er doorgans toegediend werd in België, bood de tool maar ondersteuning voor 25% van de patiënten die op de MOC gezien werden. Onze conclusie is dat een tool als WFO noodzakelijk is, maar dat IBM Watson niet voldoet als een beslissingsondersteunend platform voor de Belgische oncologen.

Statut: 
Lopend
Mots-clés: 
Technologie
kankercentrum

Andere maatregelen op dit gebied

Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Invoeren van zorgtrajecten voor kankerpatiënten

Structurele steun aan de celbanken en de eenheden celtherapie voor bloedvormende stamcellen en navelstrengbloed

Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Organisatie van de zorg : Consultaties en Personeel Specifieke steun op het moment van de mededeling dat kanker werd vastgesteld

Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Kinderen) Definitie en financiering van een oncologisch zorgprogramma in de pediatrie

Langdurig gesprek na complexe kankerchirurgie

Verbetering van de terugbetaling van bijkomende kosten die verbonden zijn aan kankerbehandelingen

Extra Personeel: verpleegkundigen, oncopsychologen, sociale werkers en datamanagers

Behandeling van zeldzame tumoren

Organisatie van de zorg : Zorgtrajecten (Volwassenen) Behandeling van zeldzame tumoren

Structurele financiering van de keten van pediatrische zorgen ‘Voortgezette Zorg Kinderen’

Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Betere dekking door de verplichte ziekteverzekering van de geneesmiddelen tegen kanker

Psychosociale steun voor de patiënten in het kader van het oncologisch zorgprogramma (OZP)

Erkenning van de titel van verpleegkundige in de oncologie

Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Organisatie van de zorg : Personeel Betere behandeling inzake voeding van kankerpatiënten

Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Organisatie van de zorg : Consults en consultaties Opwaardering van het multidisciplinair oncologisch consult (MOC)

Multidisciplinaire centra voor een conservatieve aanpak van lymfoedeem

Oprichting van een tumorbank

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Oprichting van een tumorbank

Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Ondersteunen van radiotherapie en oncologische beeldvorming

Gebruik van de hadrontherapie in België

Organisatie van de zorg : Toegankelijkheid en financiering Gebruik van de hadrontherapie in België

Conventie concentratie zorg zeldzame kanker

Immunotherapie

Innovatieve therapieën Immunotherapie Lopend

Rekruteren van kandidaat-stamceldonoren

Minual residual disease (MRD) for ALL kids (Acute lymfatische leukemie)

Tandzorg na kanker

Zorg Tandzorg na kanker Lopend

Oncofreezing

vruchtbaarheid Oncofreezing Lopend

Projecten thuishospitalisatie

Verbod supplementen borstreconstructie en conventie met de plastisch chirurgen

Mammaprint

borstkanker Mammaprint Lopend