Archieven

Slachtoffers van mesothelioom of asbestose

Parlementaire vraag Slachtoffers van mesothelioom of asbestose

Schriftelijke vraag aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gesteld op 18 november 2015.

Pesticiden. Mogelijk verschil tussen de officiële cijfers en de verkoopcijfers in België

Parlementaire vraag Pesticiden. Mogelijk verschil tussen de officiële cijfers en de verkoopcijfers in België

Schriftelijke vraag aan de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, gesteld op 24 februari 2016.

Ondersteuning voor proefprojecten inzake klinische oncogeriatrie

onderzoek, oncogeriatrie Ondersteuning voor proefprojecten inzake klinische oncogeriatrie

Maatregel : Oproep voor projecten oncogeriatrie - Afgerond

Steun aan ouders van kinderen met kanker en toegang tot psychologische steun of deelname aan praatgroepen of ondersteuningsactiviteiten

onderzoek, Kinderen, psychosociale zorg, onderzoek Steun aan ouders van kinderen met kanker en toegang tot psychologische steun of deelname aan praatgroepen of ondersteuningsactiviteiten Geintegreerd

Toegang tot psychologische steun of deelname aan praatgroepen of ondersteuningsactiviteiten

Maatregel 1 : Oproep voor projecten die ouders en kinderen ondersteunen en begeleiden - Afgerond

Maatregel 2 : Oproep voor projecten die de patiënten (volwassenen, adolescenten of kinderen) en/of hun gezinsleden psychologische bijstand of begeleiding bieden - Afgerond

Taxussnoeisel dat wordt gebruikt voor Taxol

Parlementaire vraag, Taxus, Illegale snoeiers, Impact, Maatregelen, taxol Taxussnoeisel dat wordt gebruikt voor Taxol

Schriftelijke vraag aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op 13 juni 2017.

Niet-invasieve prenatale test (NIPT)

Parlementaire vraag, NIPT, prenatale test, privacy, medische gegevens Niet-invasieve prenatale test (NIPT)

Schriftelijke vraag aan de staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gesteld op 22 november 2016.

Arbeidsvoorwaarden voor vrouwen - beroepsziekten.

Parlementaire vraag, beroepsziekten, beroep, vrouwen Arbeidsvoorwaarden voor vrouwen - beroepsziekten.

Schriftelijke vraag aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, gesteld op 23 maart 2016.

Pesticiden. Mogelijk verschil tussen de officiële cijfers en de verkoopcijfers in België

Parlementaire vraag, pesticiden, omgeving Pesticiden. Mogelijk verschil tussen de officiële cijfers en de verkoopcijfers in België

Schriftelijke vraag aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie, gesteld op 1 maart 2016.

Bisfenol S en M: risico's voor de volksgezondheid

Parlementaire vraag Bisfenol S en M: risico's voor de volksgezondheid

Schriftelijke vraag aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gesteld op 21 september 2015.

Étude pilote : Le rôle des équipes soignantes intra murales dans la sensibilisation précoce des travailleurs atteints de cancer à leur réinsertion professionnelle et la prévention de l’absence de longue durée

Centre du Cancer, onderzoek Étude pilote : Le rôle des équipes soignantes intra murales dans la sensibilisation précoce des travailleurs atteints de cancer à leur réinsertion professionnelle et la prévention de l’absence de longue durée Voltooid

De werkgroep over het overleven van kanker in België, onder leiding van het Kankercentrum, heeft bepaalde onzekerheden aan het licht gebracht met betrekking tot de rol van de gezondheidswerkers.

Coronaconsultaties : Belgen debatteren over COVID-19 vaccinatie

Participatie van patiënt, Vaccinatie, corona virus Coronaconsultaties : Belgen debatteren over COVID-19 vaccinatie Lopend

Sciensano organiseerde een burgerparticipatieproject waarbij 103 Belgen met de hulp van experten delibereerden over het Belgisch COVID-19 vaccinatiebeleid. Een herhaling van 2020 is voor elk van hen onhoudbaar in 2021. Velen zien vaccinatie als de weg vooruit. Anderen vragen zich af of vaccinatie op deze schaal wel noodzakelijk is. De resultaten van het project werden na afloop voorgelegd aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Deze coronaconsultaties trachten de overheid te helpen in het opstellen van een vaccinatiebeleid waar zowel burger als overheid zich achter kan scharen. Een sleutelwoord hierbij is en blijft transparantie.

Belgian Cancer Barometer 2020 (BCB2020)

evaluatie, monitoring, kankercentrum Belgian Cancer Barometer 2020 (BCB2020)

De Belgische Kanker Barometer (BCB2020) is een project geïnitieerd door de Stichting Tegen Kanker dat met steun en medewerking van de Stichting Kankerregister en het Kankercentrum van Sciensano wordt gerealiseerd.

DNA Debat

Participatie van patiënt, kankercentrum DNA Debat Lopend

Hoe moeten we in onze maatschappij omgaan met DNA informatie?

Evaluatie van het patiënten perspectief met PREM (‘Patient Reported Experience Measure")

Participatie van patiënt, kankercentrum Evaluatie van het patiënten perspectief met PREM (‘Patient Reported Experience Measure")

Om het patiënten perspectief in de her-organisatie van complexe chirurgie te evalueren zal er een Patient Reported Experience Measure (PREM) ontwikkeld worden die de ervaringen van de pancreaskankerpatiënt doorheen het proces van diagnose-behandeling-follow-up in beeld gaat brengen.

JARC - EU Joint Action on Rare Cancers

internationale project, kankercentrum JARC - EU Joint Action on Rare Cancers

The Joint Action on Rare Cancers (JARC) is aimed to integrate and maximize efforts of the European Union (EU) Commission, EU Member States and all stakeholders to advance quality of care and research on rare cancers.

CanCon - Cancer Control

internationale project, archieven, kankercentrum CanCon - Cancer Control

Cette action commune impliquant les Etats membres de l’UE a élaboré un guide pour améliorer la qualité de la lutte contre le cancer dans les Etats membres.  Celle-ci a débuté en février 2014 et s'est terminée en mars 2017.

EPAAC - European Partnership for Action Against Cancer

IPAAC - Innovative Partnership on Action against Cancer

internationale project, kankercentrum IPAAC - Innovative Partnership on Action against Cancer

IPAAC is een Europese actie gestart en april 2018, die zal eindigen en april 2021.

Geïnformeerde toestemming (NGS technologie)

Participatie van patiënt, kankercentrum, Innovatieve therapieën, ethiek Geïnformeerde toestemming (NGS technologie)

Il est primordial de comprendre comment les patients perçoivent la technologie NGS et ce qu’ils considèrent comme important et ce qu’ils aimeraient ou non savoir pour pouvoir prendre une décision informée.

Focusgroep : Attitudes en informatie noden van kankerpatiënten ten aanzien van DNA testen

Participatie van patiënt, Genetische testen, kankercentrum Focusgroep : Attitudes en informatie noden van kankerpatiënten ten aanzien van DNA testen Voltooid

De patiënt wordt gehoord tijdens de implementatie van NGS testen voor kanker via een focusgroep studie