Diagnose

PREPARE : Development, Testing, and Implementation of the Belgian Patient Reported Experience Measure for Pancreatic Cancer Care

Patient-centered care, quality, patients, patient experience, shared decision-making PREPARE : Development, Testing, and Implementation of the Belgian Patient Reported Experience Measure for Pancreatic Cancer Care

Project duration : 01 January 2023 - no end date

Lead Coordinator : Sciensano, Belgium

PRECISION Programma

Centre du Cancer PRECISION Programma

Aansluitend aan de NGS pilootstudie is er het initiatief Precision Belgium (The Belgian Molecular Profiling Program of Metastatic Cancer for Clinical Decision and Treatment Assignment) van de Belgian Society of Medical Oncology (BSMO) met het perspectief om doelgerichte kankerbehandelingen of gep

Next generation Sequencing in routine diagnostiek in België

kankercentrum Next generation Sequencing in routine diagnostiek in België

Een tumor ontstaat door wijzigingen (mutaties) die optreden in het DNA van een normale cel. Moleculaire testen sporen deze veranderingen in het DNA op waardoor deze testen van groot belang zijn voor de diagnose en prognose van kanker.

VALHUDES: A protocol for VALidation of HUman papillomavirus assays and collection DEvices for HPV testing on Self-samples and urine samples

Unit Cancer Epidemiology, HPV, Auto-sampling, kankercentrum VALHUDES: A protocol for VALidation of HUman papillomavirus assays and collection DEvices for HPV testing on Self-samples and urine samples

VALHUDES: A protocol for VALidation of HUman papillomavirus assays and collection DEvices for HPV testing on Self-samples and urine samples

Commissie voor Gepersonaliseerde Geneeskunde (ComPerMed)

kankercentrum Commissie voor Gepersonaliseerde Geneeskunde (ComPerMed)

De Commissie Gepersonaliseerde Geneeskunde (ComPerMed) is een commissie die de Belgische wetenschappelijke expertise in dit domein verenigt.  Het sequeneren van DNA met "Next-Generation Sequencing" (NGS) maakt het mogelijk om aan kankerpatiënten een gepersonaliseerde behandeling en een geoptimali