Onderzoek

Het onderzoek naar de onderliggende mechanismen en oorzaken van kanker is cruciaal om nieuwe doelmatige behandelingen te ontdekken en te ontwikkelen of, beter nog, om de ziekte te voorkomen. De recent geboekte vooruitgang is bemoedigend en veelbelovend. Diagnosen en behandelingen hebben een belangrijke evolutie doorgemaakt.

Strategie

Het oude Kankerplan heeft 5 jaar lang 61 translationele onderzoeksprojecten gefinancierd. De maatschappelijke valorisatie ervan valt moeilijk in te schatten maar sommige projecten kunnen al worden uitgevoerd.

Het zou interessant zijn om:

  • de initiatieven en de resultaten van deze projecten op te volgen
  • bepaalde veelbelovende paden in te slaan en te bewandelen

Het lopende proefproject «Next-Generation Sequencing» buigt zich over het gebruik van genoominformatie in ons gezondheidssysteem. Er wordt nauw samengewerkt en overlegd met alle betrokken partijen. Er is een inhoudelijk debat over het gebruik van genoominformatie aan de gang. De volgende thematieken worden er aangesneden:

  • risico’s en hun preventie,
  • privéleven,
  • toegankelijkheid en betaalbaarheid,
  • duurzaamheid,
  • gegevensbeheer op lange termijn,
  • ...

Ondersteuning voor proefprojecten inzake klinische oncogeriatrie

oncogeriatrie Ondersteuning voor proefprojecten inzake klinische oncogeriatrie Voltooid

Maatregel : Oproep voor projecten oncogeriatrie - Afgerond

Steun aan ouders van kinderen met kanker en toegang tot psychologische steun of deelname aan praatgroepen of ondersteuningsactiviteiten

Kinderen Steun aan ouders van kinderen met kanker en toegang tot psychologische steun of deelname aan praatgroepen of ondersteuningsactiviteiten Geintegreerd

Toegang tot psychologische steun of deelname aan praatgroepen of ondersteuningsactiviteiten

Maatregel 1 : Oproep voor projecten die ouders en kinderen ondersteunen en begeleiden - Afgerond

Maatregel 2 : Oproep voor projecten die de patiënten (volwassenen, adolescenten of kinderen) en/of hun gezinsleden psychologische bijstand of begeleiding bieden - Afgerond

Het inzetten van Mechelse herders voor kankerbestrijding

reukzin, Mechelse herder, hond, KDOG, detectie, kankercellen Het inzetten van Mechelse herders voor kankerbestrijding

Schriftelijke vraag aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gesteld op 27 april 2017.

Theranostische producten

NGS technologie Theranostische producten

Schriftelijke vraag aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gesteld op 14 maart 2017.

NGS technologie Theranostische producten

Schriftelijke vraag aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gesteld op 14 maart 2017.

Structurele financiering van de coördinatie van het translationeel onderzoek in de ziekenhuizen

Financiering Structurele financiering van de coördinatie van het translationeel onderzoek in de ziekenhuizen Geintegreerd

Maatregel : Structurele financiering van coördinatiecellen translationeel onderzoek - Geïntegreerd

Steps

Preventie

Screening naar baarmoederhalskanker COSPCC project (INCA)
Vaccinatie Papillux project
natuurwetenschappen museum NATHIC project
Vaccinatie SEHIB Project
Vaccinatie IHUVACC project
kankercentrum CoheaHr project

Screening

Diagnose

Behandeling

Rehabilitatie