Participatie van patiënt en publiek

In een democratisch land met publieke gezondheidszorg zoals België, is het belangrijk om patiënten en burgers te betrekken bij beslissingen. Er zijn verschillende manieren om de stem van de patiënt en het publiek te betrekken bij projecten. In sommige gevallen worden specifieke studies georganiseerd om de mening en de ervaringen van patiënten te bevragen. Patiëntenverenigingen worden vaak actief betrokken bij het uitwerken en opvolgen van projecten. Individuele patiënten kunnen vaak moeilijker een impact hebben op het beleid, maar de houding van instellingen en beleidsmakers tegenover patiënt en publiek evolueert steevast naar meer openheid.

Coronaconsultaties : Belgen debatteren over COVID-19 vaccinatie

Vaccinatie, corona virus Coronaconsultaties : Belgen debatteren over COVID-19 vaccinatie Lopend

Sciensano organiseerde een burgerparticipatieproject waarbij 103 Belgen met de hulp van experten delibereerden over het Belgisch COVID-19 vaccinatiebeleid. Een herhaling van 2020 is voor elk van hen onhoudbaar in 2021. Velen zien vaccinatie als de weg vooruit. Anderen vragen zich af of vaccinatie op deze schaal wel noodzakelijk is. De resultaten van het project werden na afloop voorgelegd aan minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Deze coronaconsultaties trachten de overheid te helpen in het opstellen van een vaccinatiebeleid waar zowel burger als overheid zich achter kan scharen. Een sleutelwoord hierbij is en blijft transparantie.

DNA Debat

kankercentrum DNA Debat Lopend

Hoe moeten we in onze maatschappij omgaan met DNA informatie?

Evaluatie van het patiënten perspectief met PREM (‘Patient Reported Experience Measure")

kankercentrum Evaluatie van het patiënten perspectief met PREM (‘Patient Reported Experience Measure") Lopend

Om het patiënten perspectief in de her-organisatie van complexe chirurgie te evalueren zal er een Patient Reported Experience Measure (PREM) ontwikkeld worden die de ervaringen van de pancreaskankerpatiënt doorheen het proces van diagnose-behandeling-follow-up in beeld gaat brengen.

Geïnformeerde toestemming (NGS technologie)

kankercentrum, Innovatieve therapieën, ethiek Geïnformeerde toestemming (NGS technologie) Lopend

Il est primordial de comprendre comment les patients perçoivent la technologie NGS et ce qu’ils considèrent comme important et ce qu’ils aimeraient ou non savoir pour pouvoir prendre une décision informée.

Burgerforum over het gebruik van genoominformatie in de gezondheidszorg

Genoom, kankercentrum Burgerforum over het gebruik van genoominformatie in de gezondheidszorg Lopend

De invoering van NGS testen in de gezondheidszorg kan een belangrijke invloed hebben op de organisatie van de zorgverlening. Naargelang de situatie kan deze technologie meerdere uiteenlopende toepassingen hebben.

Focusgroep : Attitudes en informatie noden van kankerpatiënten ten aanzien van DNA testen

Genetische testen, kankercentrum Focusgroep : Attitudes en informatie noden van kankerpatiënten ten aanzien van DNA testen Voltooid

De patiënt wordt gehoord tijdens de implementatie van NGS testen voor kanker via een focusgroep studie

Ontwikkeling van een informatievideo over NGS-technologie voor patiënten